Forma konstruktywna, która uzależniona jest od fazy projektowej.

Jak możemy poradzić sobie z uporządkowaniem wszelkich informacji o rozmaitych opakowaniach? W jaki sposób je odpowiednio posortować zarówno w głowie i na papierach? Co powinniśmy wziąć pod uwagę podczas tworzeniu rozmaitych schematów? I jaka musi być sekwencja wszelkich rozpatrywanych zagadnień? Oto króciutka nota encyklopedyczna która dotyczy systematyki opakowań. Klucz zagadnień prezentuje się następująco. Opakowania dzielimy ze względu na to: Z czego są zrobione, czyli krótko, jaki dokładnie był użyty materiał do ich wykonania – tekstylia, drewno, plastik oraz drewno i jego pochodne. Zależna od fazy projektowej forma konstrukcyjna – skrzyniopaleta plastikowa, paleta, skrzynia, pudło, beczka. Możliwości demontażu i pomieszania wielkości w celu ułatwienia transportu – opakowania składane oraz opakowania nierozbieralne. Użycia ilościowego – jednostkowe, zbiorcze, do transportu masowego. Czasu użytkowania – jednorazowe i wielokrotnego użytku. Rodzaju kontaktu z produktem – pośredni i bezpośredni. Główny aspekt finansowy rozliczeń – do jednorazowej sprzedaży, zwrotne lub wypożyczane.

Więcej: torby reklamowe