Notariusz jest bez wątpienia zawodem zaufania publicznego.

Notariusz szczecin jest zawodem publicznego zaufania. Na terenie Rp osoba taka powoływana jest poprzez ministra sprawiedliwości. Uprzednio natomiast powinien zaczerpnąć opinii izby notarialnej. Zadaniem notariusza jest sporządzanie wszelkich dokumentów, dotyczących między innymi obrotu wszelkimi nieruchomościami, spadków, darowizn, utworzenia spółki akcyjnej. Notariusz zajmuje się także przechowywaniem czeków, weksli na koncie bankowym. Praca notariusza odbywa się w kancelarii oraz często wymaga komunikacji z ludźmi. Notariusz może pracować we swojej własnej kancelarii albo w kancelarii innego notariusza. Praca notariusza jest samodzielna oraz kontrolowana przez radę izby notarialnej. Bardzo często notariusz pracuje przez 8 godzin w dni powszednie (od poniedziałku do piątku). Osoba ,która pracuje na wyżej wymienionym stanowisku musi być dokładna, skrupulatna, uczciwa, dyskretna oraz bezstronna. Niezbędna jest spora wiedza z różnorakich dziedzin prawa. Kluczowym by być notariuszem jest ukończenie odpowiednich studiów, a potem aplikacja notarialna. W trakcie aplikacji odbywana jest półroczna praktyka w sądzie. Notariuszem może zostać osoba, która skończyła 26 lat, a maksymalny wiek wykonywania tego zawodu to 70 lat. Zarobki w tym zawodzie są bardzo zróżnicowane oraz zależą od ilości klientów.

Więcej: Notariusz Szczecin