Przechowywanie zbóż w silosach…

Przechowywanie zboża w silosach a także magazynach jest zagrożone pojawieniem się nieproszonych insektów, roztoczy bądź rozmaitych gryzoni. Aby wyeliminować szkodniki używa się m.in. zabiegi polegające na gazowaniu i ozonowaniu.
Fumigacja zboża polega na rozmieszczeniu w zanieczyszczonym pomieszczeniu specjalnych pastylek emitujących gaz (podczas reakcji chemicznej z wilgocią w powietrzu powstaje fosforowodór). Wyeliminować można insekty, roztocza, gryzonie bądź larwy. Gazowanie możemy wykonać jeszcze przed zapełnieniem silosa lub magazynu. Tak czy inaczej- środek powinien być dokładnie dostosowany do potrzeb klienta oraz nastawiony na usunięcie konkretnego kłopotu. Fumigacja zboża jest zabiegiem ,który wymaga także spełnienia wyznaczonych środków bezpieczeństwa. Absolutnie nie wolno wykonywać jej samodzielnie, wykorzystując środki zakupione gdzieś w sieci internet, bowiem niesie to za sobą olbrzymie ryzyko.
Tego rodzaju czynności zlecać należy profesjonalistom, ,którzy posiadają zarówno stosowne kwalifikacje jak i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Dobrze jest dokładnie sprawdzić jakość usług przez prześledzenie referencji innych klientów i posiadanych poprzez wybranego wykonawcę dyplomów. Specjalistyczny fachowiec udzieli nam również stosownej gwarancji oraz bez problemu zgodzi się na podpisanie jasnej i klarownej umowy bądź zlecenia na świadczone usługi fumigacji zbóż.

Autor: Usługi zwalczania owadów Toruń