Szczury oraz myszy należą do niezwykle niebezpiecznych gryzoni.

Myszy i szczury niewątpliwie należą do niezwykle niebezpiecznych gryzoni, które obok niszczenia magazynowanej żywności, gryzienia przewodów kablowych, uszkadzania konstrukcji drewnianych, przenoszą również wyjątkowo niebezpieczne choroby. Szczególnie szczury stanowią olbrzymie zagrożenie. Szczury to niebezpieczne szkodniki, które bardzo szybko się uczą oraz umieją przystosować do panujących warunków życia. Znaleźć je można tam, gdzie będą mogły bez trudu odnaleźć pożywienie oraz dodatkowo bezpieczne schronienie, a takowych kryjówek dostarcza im każdy z nas.
Skuteczne zwalczanie tego typu szkodników zapewniają profesjonalne przedsiębiorstwa DDD, które można wyszukać zarówno w Warszawie, jak i zdecydowanej większości pozostałych miasteczek w Polsce. Odszczurzanie może odbywać się na kilka różnych sposobów, które częstokroć dobierają zawodowcy. Korzystają oni ze preparatów chemicznych, które zawierają w składzie specjalne substancje które wabią szkodniki, jak również mają mumifikujące właściwości. Bezpieczna deratyzacja Warszawa zapewnia takie ułożenie środków trujących, by w ogóle nie mieli do nich dostępu lokatorzy, ani domowe zwierzęta. Prócz tego firmy DDD używają pułapek żywołownych, zapewniają dokładne uszczelnianie wszelkich obiektów przed napływem nowych gryzoni a oprócz tego wykonują kontrole okresowe mieszkania. Cena tego typu usług jest przeważnie ustalana indywidualnie z klientem. Na cenę mają wpływ między innymi rozmiar danego lokalu, liczbę gryzoni oraz dodatkowo typ wykorzystanych trutek oraz pułapek.

Zobacz więcej: zwalczanie pluskiew Warszawa