Zasadnicze pytanie.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika jest niczym innym niż dokumentem który potwierdza naszą wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Bez certyfikatu kompetencji zawodowych nie uzyskamy niezbędnej licencji. Dlatego[…]