1wsze druki w tej technice miały miejsce jednakże w latach \\\\\\\’80, a prace powiązane z wizją tej techniki zaczęto już w początkowym etapie lat 70-tych.

W powszechnej mentalności osób druk 3d to stosunkowo nowatorska technologia, która dopiero co się rozwija. 1-wsze druki w tej technice miały miejsce jednak w latach osiemdziesiątych, a prace powiązane z wizją tej techniki zaczęto już na początku lat ’70. Warto[…]