Czasem siedzą w absolutnej ciszy…

Zapewne wielu osobom nie powiodło się w życiu. Jednym bardziej, z kolei innym mniej. Nie zawsze stało się tak z ich winy. Najbiedniejszych możemy spotkać na ulicach, bez dachu nad głową. Częstokroć siedzą w absolutnej ciszy zajmując się sobą, niekiedy będziemy mogli usłyszeć ich wołanie o pomoc niekoniecznie materialną. Czasami jesteśmy nieczuli na ich tragedie a oprócz tego to, że są wygłodzeni i zmarznięci. Często nie chcemy im pomagać, osądzając ich, że są pijakami i że zamiast jedzenia kupią wódkę.

Pomoc dla biednych organizują wszakże wszelkiego rodzaju schronienia, dlaczego zatem nie udają się tam, zamiast błagać o wsparcie na ulicach? Częstokroć takie osoby też posiadają własny honor, który powinno się uszanować. Nie chcą pomocy, nie chcą dopasowywać się do zasad, które trzeba respektować we wszelkiego rodzaju ośrodkach, w których pomaga się biednym. Dużo bardziej wolą wziąć coś do jedzenia czy gotówkę i pójść w dalej. Czy często reagujemy na takie prośby o wsparcie?

Czasami zamiast pomóc na ulicy, możemy zauważyć ludzi tworzących wszelkiego typu ogłoszenia charytatywne, w których zgłaszają pragnienie pomocy, przykładowo przez oddanie swoich ubrań, jedzenia czy nawet mebli. W niektórych sytuacjach to właśnie takie organizacje udostępniają ogłoszenia z prośbami o wsparcie. Zazwyczaj na szczęście nie brakuje wolontariuszy.

Źródło: pomoc dla biednych