Największą wartością kroplówek jest kwestia, że substancje odżywcze oraz płyny wędrują wprost do krwiobiegu chorego.

Kroplówka, wlew kroplowy to zabieg medyczny który polega na przekazaniu pacjentowi doodbytniczo, podskórnie, dożylnie płynów zawierających różne substancje np. leki, mikroelementy, glukozę, roztwór soli fizjologicznej oraz płyny krwiozastępcze i krwiopochodne. Podawane roztwory lub zawiesiny zawsze są jałowe. Realne jest podawanie kroplówki i w warunkach domowych, jeśli pacjent ma założone wkłucie dożylne i osoba podająca płyny jest odpowiednio przeszkolona. Podstawowym zadaniem kroplówki jest uzupełnienie niedoborów wody lub krwi w ustroju pacjenta a dodatkowo jego odżywienie oraz wytworzenie równowagi wodno-elektrolitowej jak także kwasowo-zasadowej. Zestaw kroplówkowy tworzy się z:
– specjalistycznego zbiornika,
– kroplomierza,
– kabla doprowadzającego płyny do organizmu, zakończonego igłą bądź kanką.
Kroplówka jest też oferowana w przypadku doraźnej pomocy lub jako stały element leczenia. Jednorazowe wlewy w warunkach domowych można zrobić w sytuacji:
– deficytu wody i zaburzeń elektrolitowych spowodowanych biegunką bądź wymiotami,
– ciężkiej gorączki, kiedy występuje potrzeba nawodnienia organizmu,
– przekazania leków przeciwbólowych albo rozkurczowych.
Należy jednak wspomnieć, aby właściwie dbać o otoczenie, w którym jest wkłucie dożylne. Zabezpieczyć przed infekcjami, zapaleniami, krwiakami. Wszystkie substancje podawane w mieszkaniu powinny być zakupione w aptece i przechowywane w dobrych warunkach.
Systematyczne podanie leków u chorych potrafi być wskazane w sytuacji:
– zniszczenia rakiem, anoreksją,
– potrzeby żywienia pozajelitowego,
– potrzeby regularnego podawania leków.
Są sytuacje, kiedy podanie kroplówki w warunkach domowych jest niemożliwe. Kwalifikuje się do nich środki krwiopochodne i krwiozastępcze, cytostatyki bądź określone antybiotyki.
Kroplówki podawane w okolicznościach domowych to wielokrotnie preparaty posiadające na celu uzupełnienie elektrolitów i płynów. To inaczej roztwory posiadające rożne wartości jonów niezbędnych pierwiastków: magnezu, potasu, sodu, wapnia w postaci rozpuszczalnych soli. Najczęściej wykorzystuje się:
– płyn z solą fizjologiczną (NaCl),
– roztwór wieloelektrolitowy,
– standardowy roztwór Ringera bądź z mleczanami.
Istotnym roztworem ochraniającym potrzeby energetyczne organizmu jest roztwór glukozy. Pozwala on na naprawienie niedoborów żywienia przez krótki czas.
Bardzo powszechne w obecnym okresie stały się kroplówki witaminowe. Stosowane są nie jedynie do naprawienia niedoborów odżywczych, lecz i w celu regulacji po zbyt dużym spożyciu alkoholu, by zmniejszyć objawy tzw. kaca.
Potwierdzona skuteczność kroplówek jest wysoka. Największą zaletą kroplówek jest kwestia, że substancje odżywcze oraz płyny wędrują wprost do krwiobiegu chorego. Jeżeli chory potrzebuje podawania leków w kroplówce, przed rozpoczęciem podawania płynów należy je wstrzyknąć do buteleczki z odpowiednim roztworem. Zwykle stosuje się w tym kierunku roztwór soli fizjologicznej (0,9%) bądź glukozy (5%)

Autor: kroplówka Gdynia